Doporučujeme

Přihlásit
Zapomněli jste heslo?
Zadejte Váš e-mail a přihlašovací údaje Vám budou zaslány na Vaši e-mailovou adresu zadanou při registraci.


Košík je prázdný

Poslední navštívené zboží
  • Doposud jste žádné zboží nenavštívili.
Rychlé vyhledávání
Facebook
Reklamace

Pro bližší informace o postupu reklamace klikněte na odkaz: Reklamace

Navigace: Domů

Vývojová dysfázieVývojová dysfázie je porucha řeči, která je charakterizovaná mnoha různými symptomy v různých úrovních řeči, včetně výrazně nerovnoměrného vývoje celé osobnosti. Nejnápadnější projev je opožděný vývoj řeči, který je hlavním důvodem návštěvy rodičů s dítětem u klinického logopeda.

 

Vývojová dysfázie vzniká při organickém postižení mozku u dítěte během těhotenství, při porodu či po narození až do 1 roku života (pre-, peri- a postnatální poškození mozku).

 

Projevů vývojové dysfázie je mnoho:

 

   - opožděný vývoj řeči v hloubkové struktuře řeči (nesprávné koncovky,

      přehazování slovosledu, omezení slovní zásoby,…)

   - opožděný vývoj řeči v povrchové struktuře řeči (řeč je na poslech

      výrazně patlavá až nesrozumitelná)

   - nerovnoměrný vývoj celé osobnosti

   - rozdíl mezi verbálními a neverbálními schopnosti

   - narušení zrakového a sluchového vnímání

   - narušení paměťových funkcí

   - narušení orientace v čase a prostoru

   - narušení motorických funkcí

   - lateralita (nevyhraněná dominance, zkřížená lateralita,…).

 

Vývoj řeči je vždy opožděný, výrazně je narušena schopnost sluchového rozlišování, vnímání a chápání řeči, stavby vět. Typické jsou výrazné agramatismy. Děti mají nápadnou poruchu krátkodobé paměti, narušenou motoriku mluvidel při tvorbě hlásek. Slova, věty a jednoduché říkanky komolí, jejich řeč připomíná řeč cizince. Chybné zrakové vnímání je patrné při kresbě, která bývá zpravidla deformována a výrazně opožděná.

 

Terapie

 

Úspěšná terapie dítěte s vývojovou dysfázií je vždy podmíněna týmovou spoluprací několika odborníků (klinický logoped, foniatr, neurolog, pediatr, klinický psycholog). Velmi důležitý je pedagog (učitel MŠ, ZŠ, spec.ZŠ) a pracovník speciálněpedagogických center. Nejdůležitější složkou komplexní terapeutické péče je ale domácí (rodinné) prostředí a péče.

 

Terapie je v dnešní době již zaměřena na rozvoj celkové osobnosti dítěte, který tak napomáhá rozvoji komunikačních dovedností. Celková terapie tedy musí zahrnovat rozvíjení:

 

→ zrakového a sluchového vnímání

→ myšlení

→ paměti a pozornosti

→ motoriky (jemná, hrubá motorika, motorika mluvidel)

→ schopnosti orientace

→ grafomotoriky

→ řeči.

Přihlásit
Zapomněli jste heslo?
Zadejte Váš e-mail a přihlašovací údaje Vám budou zaslány na Vaši e-mailovou adresu zadanou při registraci.


Košík je prázdný

Poslední navštívené zboží
  • Doposud jste žádné zboží nenavštívili.
Rychlé vyhledávání
Facebook
Reklamace

Pro bližší informace o postupu reklamace klikněte na odkaz: Reklamace

Facebook