Doporučujeme

Přihlásit
Zapomněli jste heslo?
Zadejte Váš e-mail a přihlašovací údaje Vám budou zaslány na Vaši e-mailovou adresu zadanou při registraci.


Košík je prázdný

Poslední navštívené zboží
  • Doposud jste žádné zboží nenavštívili.
Rychlé vyhledávání
Facebook
Reklamace

Pro bližší informace o postupu reklamace klikněte na odkaz: Reklamace

Navigace: Domů

Obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu

www.logopedie-pomucky.cz 

 

1. Základní údaje 

 

Provozovatel internetového obchodu a dodavatel:

Karel Machánek, Sedlec 120, Sedlec, okr. Praha – východ, PSČ 250 65

IČ: 66256798

Provozovatel je plátcem DPH. 

 

Telefon: 774942193
E-mail: machankova@logopedie-pomucky.cz
Číslo účtu: 1053493026/3030

 

(dále jen "Provozovatel internetového obchodu" nebo „Prodávající“)

 

2. Úvodní ustanovení 

 

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup v internetovém obchodě www.logopedie-pomucky.cz, který je provozován shora uvedeným Provozovatelem internetového obchodu.

 

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi Provozovatelem internetového obchodu, jakožto prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li kupujícím nikoli spotřebitel, nýbrž podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami taktéž zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vše v platném znění.

 

3. Pojmy 

 

a) Spotřebitelskou smlouvou se rozumí zejména smlouva kupní,

pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně

prodávající.

 

 

b) Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své

obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo

prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

 

 

c) Kupujícím - spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná

v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 

 

d) Kupující, který není spotřebitelem, je podnikatel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy

jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného

výkonu svého povolání, případně osoba, která jedná jménem podnikatele nebo na jeho účet. 

 

4. Objednávka a uzavření kupní smlouvy 

 

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu

www.logopedie-pomucky.cz jsou závazné. Odesláním objednávky kupující

stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.

 

2. Postup objednání zboží probíhá tak, že kupující si v internetovém obchodě vybere

konkrétní zboží, řádně vyplní objednávkový formulář (veškeré formulářem předepsané

údaje a náležitosti) a objednávku odešle elektronicky. Tím odešle návrh na uzavření

kupní smlouvy.

 

Objednávka může být odeslána následujícími způsoby:

 

- přes webové rozhraní – typicky „nákupní košík“

- elektronickou poštou – tj. e-mailem

- telefonicky

- faxem

- písemně dopisem

 

3. Návrhem na uzavření kupní smlouvy se tedy rozumí objednávka zboží odeslaná

kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného

souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem, resp. potvrzením přijetí

objednávky na e-mail, který kupující uvede v objednávkovém formuláři.

 

4. Přílohou potvrzení objednávky je platné znění obchodních podmínek prodávajícího.

 

5. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce.

 

6. Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto

obchodních podmínek. Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním objednávky

tuto zkontrolovat a případně ji opravit.

 

7. Cena zboží je uvedena na stránkách internetového obchodu. Náklady na doručení zboží

jsou uvedeny na stránkách internetového obchodu a v těchto obchodních podmínkách.

Před potvrzením objednávky je kupující vždy informován o celkové a konečné částce

k úhradě, včetně nákladů na doručení zboží.

 

8. Storno objednávky lze provést písemně či prostřednictvím e-mailu nejpozději ještě

týž den, kdy byla objednávka učiněna a odeslána kupujícím, ale v každém případě

před expedicí objednaného zboží. V takovém případě bude objednávka prodávajícím

bezplatně stornována.

 

9. Veškeré ceny včetně akčních cen platí do odvolání nebo vyprodání zásob.

Slevy zboží v akci, akční nabídky a případné osobní slevy nelze kombinovat a sčítat.

 

10. Smlouva je uzavírána v českém jazyce a řídí se českým právem.

 

5. Cena zboží 

 

Ceny jsou platné v době provedení objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH.

Náklady na doručení zboží jsou uvedeny na internetových stránkách internetového obchodu a v těchto obchodních podmínkách a zobrazí se vždy v závislosti na tom, jaký způsob dodání zboží kupující zvolí. Náklady na doručení zboží se vždy zobrazí před odesláním objednávky.

 

6. Zboží 

 

Obrázky u zboží mohou mít pouze informativní charakter.

 

Cena uvedená u zboží neobsahuje náklady na doručení zboží.

 

7. Způsoby platby, náklady na doručení 

 

Zboží může být zaplaceno těmito způsoby:

a) bankovním převodem – v případě, že kupující zvolí platbu bankovním převodem,

pak v potvrzené objednávce budou obsaženy podrobné informace k platbě,

tj. číslo účtu prodávajícího, konstantní a variabilní symbol. V případě platby

bankovním převodem bude řádně objednané zboží expedováno až po připsání

celé platby na bankovní účet prodávajícího. Náklady na doručení zboží při platbě

bankovním převodem činí 109 Kč.

 

b) na dobírku (tj. hotově při převzetí zboží) – v případě, že kupující zvolí platbu za

zboží na dobírku, uhradí cenu zboží, včetně nákladů na doručení zboží, přímo

doručující osobě. Prodávající využívá pro doručování zboží na dobírku společnost

Česká pošta s.p. s tím, že zboží je doručováno buď formou Balíku na poštu,

nebo Balíku do ruky. Náklady na doručení zboží při platbě na dobírku činí 149 Kč..

 

 

8. Způsob doručení 

 

Doručení zajišťuje společnost Česká pošta s.p., a to buď formou Balíku na poštu, nebo Balíku do ruky, Zboží je doručováno na kupujícím uvedenou adresu, o odeslání zboží je zákazník informován e-mailem. Doručování je zajišťováno v pracovních dnech v průběhu běžné pracovní doby.

 

 

9. Dodací podmínky 

 

Termín dodání

 

U každého zboží je uvedeno, zda je skladem, nebo zda je u externího dodavatele, přičemž je uvedeno, do jaké doby bude zboží na skladě u provozovatele internetového obchodu.

 

Zboží, které je skladem, objednané v pracovních dnech do 17,00 hod bude doručováno zpravidla do pěti pracovních dnů kamkoli po ČR. Objednávky, které jsou učiněny o víkendu nebo ve dnech státních svátků jsou vyřizovány vždy nejbližší následující pracovní den.

 

V případě, že zboží není skladem, bude kupující informován o době, do které je prodávající schopen zboží vyexpedovat.

 

 

Převzetí zboží 

 

Kupující je povinen objednané zboží přijmout a překontrolovat, zda obal není porušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození je třeba sepsat zápis s doručovatelem.

 

10. Rozpor s kupní smlouvou 

 

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

 

11. Reklamace a záruka za zboží 

 

Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení běžným užíváním výrobků a na poškozené způsobené kupujícím. V případě, že se v průběhu záruční doby objeví na zakoupeném zboží vada, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, je kupující oprávněn zboží reklamovat.

 

Postup reklamace 

Reklamace musí být písemná. Kupující je povinen sepsat reklamaci písemně, v níž uvede zejména druh výrobku, číslo prodejního dokladu, datum koupě a podrobný popis vady. Kupující je povinen zaslat reklamaci písemně na adresu provozovatele internetového obchodu. Přílohou reklamace musí být kopie dokladu o koupi zboží.

 

Kupujícímu je doporučeno zasílat zboží v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože provozovatel neručí za případné mechanické poškození zboží před jeho doručením.

 

 

Vyřízení reklamace 

 

Provozovatel internetového obchodu posoudí oprávněnost reklamace vady zboží a po takovém posouzení vyrozumí kupujícího telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude kupující vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.

Reklamace, uplatněná kupujícím, musí být vždy vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se kupující s prodávajícím nedohodnou na lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Vyřízením reklamace se rozumí buď odstranění vady opravou (v případě oprávněné reklamace) nebo zamítnutí reklamace (v případě neoprávněné reklamace). V případě oprávněné reklamace má kupující nárok na úhradu vzniklých nákladů spojených s reklamací (poštovného) v přiměřené výši.

 

12. Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy 

 

Pokud se kupující rozhodne jím učiněnou objednávku z jakéhokoliv důvodu zrušit, je třeba, aby ihned informoval prodávajícího (písemně nebo e-mailem), a to nejpozději ten den, kdy objednávku učinil, ale v každém případě dříve, než bude zboží vyexpedováno. V takovém případě bude objednávka prodávajícím bezplatně stornována.

Pokud bylo objednané zboží uhrazeno (tj. bankovním převodem), dojde ke vzájemnému vypořádání mezi prodávajícím a kupujícím tak, že uhrazená částka bude převedena zpět na účet, z něhož byla odeslána. Pokud kupující učiní jinou objednávku, bude uhrazená částka použita k úhradě této jiné objednávky s tím, že pokud bude uhrazená částka vyšší než kupní cena jiné objednávky, bude přeplatek částky převeden zpět na účet, z něhož byla odeslána; bude-li kupní cena jiné objednávky vyšší, než uhrazená částka, bude kupující vyzván k doplatku do výše kupní ceny této jiné (tj. nové) objednávky.

 

Kupující má podle § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud kupující tohoto svého práva využije, pak musí v uvedené lhůtě jednak odeslat oznámení o odstoupení od smlouvy a jednak odeslat koupené zboží, s veškerými dokumenty, tj. zejména musí přiložit kopii faktury, nebo musí vznik smlouvy jinak hodnověrně prokázat. Kupující odešle vrácené zboží na své náklady na adresu prodávajícího. Prodávající vrátí kupujícímu zaplacené finanční částky, na jím udané číslo bankovního účtu či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 30 dnů od okamžiku odstoupení. Prodávající má nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

 

Právo odstoupit od smlouvy se nevztahuje:

- na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem spotřebitele započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

- o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí 30 tnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

- na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, a zboží, které bylo po dodávce nenávratně smíseno s jiným zbožím,

- o opravě a údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost,

- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

- na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

- na dodávku novin, periodik a časopisů,

- o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času,

- uzavírané na základě veřejné dražby,

- o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči.

 

Odstoupení od smlouvy musí být zasláno na adresu sídla prodávajícího a na tutéž adresu je nutné vrátit i zboží, a to na náklady kupujícího.

 

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit celou objednávku nebo její část v těchto odůvodněných případech:

· zboží se již nevyrábí nebo nedodává

· výrazným způsobem se změnila cena zboží.

Prodávající si dále vyhrazuje právo zrušit objednávku podle § 2006 až § 2008 občanského zákoníku.

 

V případě, že by taková situace nastala, bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího telefonicky, nebo e-mailem za účelem dohody o dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod).

 

13. GDPR a ochrana osobních údajů 

 

V návaznosti na Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen GDPR) provozovatel uvádí následující:

a)       správcem osobních údajů je provozovatel, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny výše,

b)       účelem a právním základem pro zpracování osobních údajů je splnění kupní smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a kupujícím, který je subjektem údajů a stranou kupní smlouvy,

c)       osobní údaje jsou zpracovávány v následujícím rozsahu – jméno, příjmení, kontaktní či doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, případně IČ, DIČ a další údaje nezbytné pro plnění smlouvy,

d)       osobní údaje subjektů údajů nejsou předávány třetím osobám, ani do třetích zemí, s výjimkou plnění zákonných povinností správce (např. pro daňové účely, apod.) a s výjimkou předávání osobních údajů externím přepravcům, a to v minimálním rozsahu nutném pro doručení zboží.

 

Osobní údaje o kupujících jsou uchovávány v souladu s výše uvedeným Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 a platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy po dobu nezbytně nutnou.

 

Kupující má právo:

a)       v případě, že udělil souhlas se zpracováním osobních údajů, tento souhlas kdykoli odvolat,

b)       požadovat po správci informaci, jaké osobní údaje o subjektu údajů zpracovává,

c)       požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

d)       vznést námitku proti zpracování,

e)       vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

f)        požadovat po správci výmaz osobních údajů,

g)       požadovat omezení zpracování osobních údajů,

h)       na předání osobních údajů zpracovávaných automatizovaně na základě uděleného souhlasu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu,

i)        v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů,

j)        podat stížnost na postup správce nebo příjemce osobních údajů.

 

V souladu s ustanovením článku 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

a)       účelu zpracování,

b)       kategorii dotčených osobních údajů,

c)       příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

d)       plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,

e)       veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,

f)        skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

 

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli internetového obchodu.

 

14. Závěrečná ustanovení 

 

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím, který je bez výhrad přijímá.

Prodávající si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2018. Změny obchodních podmínek jsou vyhrazeny.

Přihlásit
Zapomněli jste heslo?
Zadejte Váš e-mail a přihlašovací údaje Vám budou zaslány na Vaši e-mailovou adresu zadanou při registraci.


Košík je prázdný

Poslední navštívené zboží
  • Doposud jste žádné zboží nenavštívili.
Rychlé vyhledávání
Facebook
Reklamace

Pro bližší informace o postupu reklamace klikněte na odkaz: Reklamace

Facebook